Hittills

Jag har – vilket känns overkligt! – två decenniers erfarenhet av vetenskapsjournalistik, programledarskap. Jag har gjort tre läroböcker i naturkunskap, jag gör ständigt spännande moderatorsuppdrag och skriver i Vetenskapsrådets tidning Curie och för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Nyhetstjänsten Rapidus i Malmö, grundad av Jan Wifstrand, har varit en återkommande uppdragsgivare. Hos Rapidus har jag skrivit massor av artiklar och analyser, och har ofta gjort intervjuer inför publik. (Se till exempel inslagen om talangjägare och om ESS.) Jag har varit frilansande vetenskapsreporter för massor av tidningar och tidskrifter, och hade några roliga år som krönikör i City Skåne.

Jag har också haft uppdrag för bland andra

Några av dem som anlitat mig som moderator är

Men inte bara det: jag har dessutom arbetat som språkgranskare, översättare och konsult för förlagen Studentlitteratur och Liber, Sydsvenskan och Lunds universitet. 2002 arbetade jag som redaktör för den medicinska webbnyhetstjänsten Journalen. Och en gång, tro det eller ej, skrev jag ett reportage för tidningen Mjölkspegeln.

Utbildning

240 poäng, sex års heltidsstudier, vid Lunds universitet:

 • fil kand i medie- och kommunikationsvetenskap, två uppsatser om populärvetenskaplig kommunikation
 • journalistutbildning med åtta veckors praktik på Forskning & Framsteg och Sydsvenska Dagbladet
 • biologi: cellära, genetik, mikrobiologi, humanfysiologi, virologi, farmakologi, humanbiologi
 • fysik: mekanik, ellära, kvantfysik, optik, våglära och astronomi
 • kemi: organisk och oorganisk

Utflykter och utsvävningar

 • 2001 bevakade jag vetenskapsorganisationen AAAS:s årsmöte i San Francisco.
 • 2002 tillbringade jag tre veckor på resa i Kina, bland annat med att i Peking bevaka det internationella symposiet om genmodifierade organismer, organiserat av ISBR.
 • 2002 fick jag Vetenskapsrådets stipendium på 10 000 kronor för att resa till AAAS årsmöte 2003, som då hölls i Denver.
 • 2003 fick jag Sveriges Tidskrifters och Journalistförbundets Internationella stipendium, 20 000 kronor för två veckors praktik på den internetbaserade nyhetstjänsten SciDev.Net som arbetar med vetenskapsnyheter för och om tredje världen.
 • 2004 blev jag uttagen till Rotary Internationals utbildningsprogram Group Study Exchange och fick tillbringa fem veckor våren 2005 i Osaka, Japan, med att studera japansk kultur, vetenskap och journalistik.
 • 2004 gick jag ”Fånga bilden!”, en fotokurs för skrivande journalister på Fojo, Institutet för fortbildning av journalister.
 • 2007 fick jag stipendium från Journalistfonden och gick den veckolånga kursen Bevaka ekonomi, arrangerad av MedieUtbildarna, numera TU Kompetens.
 • 2008 fick jag också stipendium från Journalistfonden och gick den veckolånga kursen Klimathotet, arrangerad av Fojo.
 • 2009 gick jag kursen ”Källkritik och statistik” på Fojo.
 • Under min tid i Lund var jag aktiv inom Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet, bland annat som vice ordförande i institutionsrådet för Sociologiska institutionen.
 • Jag var mycket engagerad i olika studentorganisationer, som Krischanstaspääxet, Boelspexarna och Lunds Nya Studentteater (numera Lunds Studentteater), inom allt från skådespeleri och regi till ekonomiansvar och manusförfattande.
 • Under ett år efter gymnasiet deltog jag i det internationella utbildningsprogrammet Up With People med fokus på musik, volontärarbete, kultur- och ledarskapsfrågor.

Lämna en kommentar